Plass-støpt kassel-stein 1

Plass-støpt kassel-stein

I løpet av høsten 2021 får vi i Asfalt og Maskin plass-støpt kassel-stein som en del av vårt sortiment. Dette er prosjekt som vi er ført ut med og skal være en mulighet for å effektivisere rehabilitering og ny-produksjon av bussholdeplasser med mer.

Stian Garnes
Daglig leder

Plass-støp kassel-stein «ny over gammel»

I løpet av høsten 2021 får vi i Asfalt og Maskin plass-støpt kassel-stein som en del av vårt sortiment. Dette er prosjekt som vi er ført ut med og skal være en mulighet for å effektivisere rehabilitering og ny-produksjon av bussholdeplasser med mer.

Plass-støpt kassel-stein er en rimeligere måte å lage spesialstein for bussholdeplasser. Kanten kan støpes både som ny og som «ny over gammel» noe som gjør at ved produksjon av bussholdeplasser kan man kutt bort mange ledd av produksjonen, men fortsatt ende opp med det samme resultatet. Delene som i hovedsak fjernes er graving, bort kjøring av masser, re-asfaltering i flere omganger og flere dager med sperring av vei.

Nye bussholdeplasser

Plass-støpt kasselstein støpers direkte på den nylagte asfalten. Det bores ned armering Ø10 vertikalt før støpning og der etter mates det inn armering med Ø8 horisontalt i kanten mens den støpes. Det brukes B 45 betong med nøttesingel og 1 kg polypropylenfiber pr. kubikk.

Plass-støpt kassel-stein 2

Rehabilitering av bussholdeplasser

Ved rehabilitering av bussholdeplasser støpes kasselsteinen direkte oppå eksisterende kant. Max høyde på eksisterende kant kan da være 10 cm. Busslommen freses ned 40 mm før kanten støpes. Etter dette asfalteres det slitelag og fortauet fylles i og asfalteres. Det bores ned armering Ø10 vertikalt før støpning på utsiden av eksisterende kant, og der etter mates det inn armering med Ø8 horisontalt i kanten mens den støpes. Det brukes B 45 betong med nøttesingel og 1 kg polypropylenfiber pr. kubikk.

kassel-stein plass-støpt rehabilitering

Utførelse ved Rehabilitering av bussholdeplasser

Det skraverte området (se bilde) freses ned for at man skal kunne legge slitelaget i flukt med den nystøpte kassel-steinen. Å gjøre det på denne måten fjerner helle ledde som omhandler graving og bort kjøring av masser. Tiden kortes med dette en del ned som igjen gjør dette til en mer rimeligere måte å utføre jobben på.

Plass-støpt kassel-stein 3

Sammendrag

Plass-støpt kassel-stein er et nytt produkt som fungere meget bra. Tid og arbeidsmengde som blir redusert ved denne type utførelse gjør dette til et rimelige og like god alternativ som kassel-stein i granitt. Klima avtrykke vill også reduseres ved denne type utførelse.

Vi i Asfalt og Maskinen kan nå med denne type steinene på ta oss hele jobben når det kommer til rehabilitering og fornying av buss-lommer. Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.

MVH Asfalt og Maskin AS

Referanseprosjekter

Røldal

August 2021 utfører vi vår første oppdrag med plass-støt kasselstein. Her utfører vi støpning på bærelaget med 8 cm vis i front for at slitelaget og bindelaget skal flukte. Vi støper også avvisende kantstein med høyd 19 på siden av busstoppet også på bærelaget. Slitelaget, bindelaget asfalteres og fortauet fylles i. I August var det også høy temperatur så kanten ble dekket med membran for en saktere herding.