KANTstøp SOM TÅLER NORSKE VINTRE

Norsk standard avvisende og ikke-avvisende kantstein som alltid har full kontakt med underlaget støpes effektivt på stedet. Kantstøpen armeres horisontalt med K/S 8 mm i lengder á 6 meter og forankres i underlaget hver meter med 15 cm K/S 10 mm.

Alle radier kan støpes, og det lages rissanvisning på utsatte steder. Produktet støpes med betongkvalitet minimum B-45 MF40 CL 0,10 og 0,9 kg plastfiber pr. m3.

Produktet leveres med 2 års produktgaranti mot forvitring og frostskader. Garantien dekker også at kantsteinen ikke løsner fra underlaget.

Vi tar på oss oppdrag i Bergen, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. For mer informasjon og veiledning, kontakt oss på telefon eller på mail.

Kantstøpsortiment

Avvisende kantstein nr. 131

Avvisende kantstein nr. 131
Teknisk datablad

Avvisende kantstein nr. 161

Avvisende kantstein nr. 161
Teknisk datablad

Avvisende kantstein nr. 191

Avvisende kantstein nr. 191
Teknisk datablad

Avvisende kantstein nr. 221

Avvisende kantstein nr. 221
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 050

Ikke avvisende kantstein nr. 050
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 103

Ikke avvisende kantstein nr. 103
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 132

Ikke avvisende kantstein nr. 132
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 142

Kantstøp 1
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 143

Ikke avvisende kantstein nr. 143
Teknisk datablad

Ikke avvisende kantstein nr. 162

Ikke avvisende kantstein nr. 162
Teknisk datablad
Ny kantstein over gammel

Dette produktet støpes med form som har variabel bakside. Den variable baksiden følger topp gammel kantstein, og produktet får nøyaktig høyde og linjeføring.

Produktet er kostnadsbesparende, særlig fordi man unngår fjerning av gammel kantstein.

Kantsteinen armeres horisontalt med K/S 8 mm i lengder á 6 meter, som forankres for hver meter i forkant eller i den gamle kantsteinen med 20 cm K/S 10 mm armeringspinner.

Minimum betongkvalitet C-45 MA tilsatt 4-5% luft og 0,9 kg polypropylenfiber pr. m3.

Fordeler ved ny over gammel kantstein: ARBEIDSBESPARENDE – STYRKE

Forsterket kantstein
Fender Svelvikellipsen
Teknisk datablad

Fender nr. 200

Fender nr. 200
Teknisk datablad

Fender nr. 270

Fender nr. 270
Teknisk datablad

Fender nr. 300

Fender nr. 300
Teknisk datablad

Fender nr. 460

Fender nr. 460
Teknisk datablad

Fender nr. 500

Fender nr. 500
Teknisk datablad

Type 1

Fender Type 1
Teknisk datablad

Type 2

Fender Type 2
Teknisk datablad

Type 3

Fender Type 3
Teknisk datablad
Bankett
Kantstøp 2

Plass-støp kassel-stein «ny over gammel»

I løpet av høsten 2021 får vi i Asfalt og Maskin plass-støpt kassel-stein som en del av vårt sortiment. Dette er prosjekt som vi er ført ut med og skal være en mulighet for å effektivisere rehabilitering og ny-produksjon av bussholdeplasser med mer.

Plass-støpt kassel-stein er en rimeligere måte å lage spesialstein for bussholdeplasser. Kanten kan støpes både som ny og som «ny over gammel» noe som gjør at ved produksjon av bussholdeplasser kan man kutt bort mange ledd av produksjonen, men fortsatt ende opp med det samme resultatet. Delene som i hovedsak fjernes er graving, bort kjøring av masser, re-asfaltering i flere omganger og flere dager med sperring av vei.

Referanseprosjekter

Støping liten maskin B17

Støping liten maskin B17

Støping liten maskin B3

Støping liten maskin B3

Støping liten maskin B2

Støping liten maskin B2

Fender 270

Bybanedepot

Rundkjøring Midtun