Opprettingsarbeid på de små oppdragene utføres med utlegger eller traktorhøvel. På oppdrag som krever større og tyngre utstyr, samarbeider vi med FB Maskin som har veihøvler med maskinstyring og valser av størrelse som kreves til denne type arbeid.

Prisene blir gitt pr. kvadratmeter eller tonn, ferdig utlagt og komprimert.

Knuste steinmaterialer av samtlige typer til oppretting, bærelag og banebelegg leveres av oss, men kunden kan holde disse selv hvis det er ønskelig.
Vi påtar oss arbeid i Bergen og resten av Hordaland

For mer informasjon og veiledning, kontakt oss på telefon 55 24 40 00 eller på mail: firmapost@asfalt-maskin.no

Referanser på oppretting