Kantstein som tåler norske vintre

Norsk standard avvisende og ikke-avvisende kantstein som alltid har full kontakt med underlaget støpes effektivt på stedet. Kantsteinen armeres horisontalt med K/S 8 mm i lengder á 6 meter og forankres i underlaget hver meter med 15 cm K/S 10 mm.

Alle radier kan støpes, og det lages rissanvisning på utsatte steder. Produktet støpes med betongkvalitet minimum B-45 MF40 CL 0,10 og 0,9 kg plastfiber pr. m3.

Produktet leveres med 2 års produktgaranti mot forvitring og frostskader. Garantien dekker også at kantsteinen ikke løsner fra underlaget.

Referanser på kanstein

Maskin for støping av kantstein og fendere

Støping liten maskin

B2

B3

B17